Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Technické obory mají budoucnost, říkají ředitelé

pondělí 26. února 2018

Ředitelé technicky zaměřených škol se shodují, že o jejich absolventy je nyní obrovský zájem. Poptávka několikanásobně převyšuje možnosti škol. Strojírenství prožívá nebývalý rozkvět....

Ředitelé technicky zaměřených škol se shodují, že o jejich absolventy je nyní obrovský zájem. Poptávka několikanásobně převyšuje možnosti škol. Strojírenství prožívá nebývalý rozkvět.

Rodiče budou i letos zvažovat, na jakou školu pošlou po devítiletce své děti. Ne každý má vlohy pro techniku, jenže technické obory a řemesla jsou nyní ideální volbou. Tedy pokud chcete mít po vyučení nebo po maturitě dobře ohodnocenou práci. S "papírem" a znalostmi ze škol zaměřených na strojírenský průmysl je o každého mladého velký zájem.

"Vzhledem k tomu, že průmysl má v naší republice výrazně dominantní zastoupení, jen těžko se hledá obor technického zaměření, který má horší uplatnění. Poptávka po absolventech téměř všech strojírenských a elektrotechnických oborů několikanásobně převyšuje možnosti škol, což má za následek výrazné navyšování platů ve většině firem, ale i hledání pracovní síly v zahraničí, případně zaškolování nekvalifikovaných pracovníků," řekl ředitel Střední průmyslové školy Hronov Josef Matyáš.

Škola se už tradičně zaměřuje právě na obory strojírenské a elektrotechnické, a to na úrovni čtyřleté maturitní i tříleté s výučním listem.

Podobně to vidí ředitel SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové Pavel Jankovský. Strojírenství dnes prožívá nebývalý rozkvět, ale paradoxně musí mnohdy odmítat zakázky kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Je tedy logické, že strojírenské firmy potřebují technicky vzdělané pracovníky na všech pozicích. "Pro studijně nadané děti jsou vhodné obory strojírenství se zaměřením na automatizaci nebo 3D modelování a CNC programování. Ti, kteří jsou i manuálně zručnější, by si měli vybrat maturitní obory mechanik seřizovač a programátor CNC strojů nebo mechanik pro stroje a zařízení," prohlásil.

U dětí, které mají horší studijní předpoklady, by bylo podle Jankovského dobré, aby studovaly raději učební obory. "Strojírenské firmy přímo touží po absolventech oborů obráběč kovů a obsluha CNC strojů, dále po oborech nástrojář a Strojní mechanik," uvedl.

Na ústupu jsou naopak obory, jako je slévač. "Máme obavy, že časem úplně zmizí nebo již zmizely obory kotlář, potrubář, strojní kovář, formíř nebo slévač. Jsou příliš úzce specializované a mohou je proto nahradit absolventi oboru Strojní mechanik se zaměřením na činnosti, které firma právě potřebuje. Škola klade velký důraz na praxi svých žáků přímo v podnicích a ve více než padesáti spolupracujících firmách ji naši žáci absolvují," říká Jankovský.

Ředitel Matyáš připomíná, že o absolventy klasických strojírenských a elektrotechnických oborů je stále výrazně větší zájem než o ty se všeobecným vzděláním, jako jsou například technická lycea a podobně. "Vzhledem k novým trendům zaměřeným na automatizaci a robotiku se zájem bude stále zvyšovat," uvažuje.

Blížící se optimalizace školství, kterou už schválila rada kraje, řadu škol promění. Střední průmyslová škola Hronov od 1. července splyne společně se středními školami ve Velkém Poříčí a Červeném Kostelci v nový subjekt s názvem Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická. Nové zařízení však nepřijde o žádný z doposud nabízených oborů. "Naopak zřizovatel rozhodl, že na základě velké poptávky zaměstnavatelů připravíme pro školní rok 2019 až 2020 nový maturitní obor mechanik seřizovač. Protože ke spojení škol dojde až od července, nemůžeme nový obor nabízet letos, proto se nabídka bude týkat až přijímacího řízení v příštím roce," popsal ředitel Matyáš.

Na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové oborová struktura pokrývá prakticky celou oblast oborů zaměřených na elektroniku, elektrotechniku, strojírenství, informatiku a průmyslovou ekologii.

"V minulých letech došlo k poměrně razantnímu rušení některých oborů, které nezapadaly do záměru školy profilovat se jako technická škola se zaměřením na elektrotechnické a strojírenské obory, dále na informatiku a průmyslovou ekologii. V poledních letech již nemáme obor, který by nebyl dobře uplatnitelný na trhu práce, což byl náš záměr," poznamenal ředitel Jankovský.

"Hradebka", jak se škole v Hradci říká, má připravenou významnou investici, která spočívá v rekonstrukci a přístavbě patra v areálu dílen. "Tato investice škole umožní soustředit veškerý odborný výcvik a praktické vyučování na jedno místo. Dnes se tyto činnosti vyučují na třech odloučených pracovištích po celém Hradci Králové," řekl ředitel. Vznikne nové moderní zázemí pro všechny obory, které mají v osnovách odborný výcvik nebo praktické vyučování. Vybavení školy je po nákupu dvou zahraničních číslicově řízených obráběcích strojů srovnatelné s moderními strojírenskými firmami, pro které v rámci odborného výcviku i vyrábíme malosériové zakázky.

Spojením SPŠ Hronov se školou ve Velkém Poříčí dojde k lepšímu využití objektů a pravděpodobně i provázanosti oborů, což by mohlo mít pozitivní dopad na kvalitu výuky a připravenost absolventů.

Zdroj: MF DNES, Ladislav Pošmura