Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Proměna trhu práce: příležitost pro ženský leadership

pondělí 4. června 2018

Nedostatek lidí, vysoká fluktuace, proměna procesů náboru i retence dostaly za posledních pár let oblast HR do středu pozornosti managementu. Pro ženy, které se chtějí více projevovat ve vedení firem – a kterých je hr obvykle plné – je nová realita příležitostí.

Ženy mohou proaktivně využít současnou konjunkturu na trhu práce nejen proto, aby přinesly více ženských kvalit do byznysu a řízení firem, ale také proto, aby snížily chronický rozdíl v odměňování mužů a žen, který v Česku setrvává. I o tom byla řeč na konferenci Equal Pay Day (Ženy sobě), která se konala v Praze 13. – 14. dubna 2018. Pokud se ženy odváží využít současnou situaci na trhu práce k posílení svého autentického leadershipu, můžeme vyhrát všichni – lidé, firmy i celá česká ekonomika.

Nejdříve se pojďme podívat na pár trendů, které ovlivní v současné době český trh práce.

·        Restrukturalizace velkých firem.

V důsledku ekonomické krize mnoho firem, které měly centrály či centra sdílených služeb v Česku, změnilo svoji strategii. Některé firmy zrušily celé oddělení či stěhovaly svá centra do zahraničí. Proto zůstalo na českém trhu mnoho manažerů, kteří hledají nové pracovní uplatnění, zatímco lidé na nižší pracovní pozice trvale chybějí.

·        Automatizace a robotizace.

Česká republika má v Evropě prvenství, co se týče vysokého procenta HDP z průmyslu. V důsledku masivního fokusu na výrobu, chronického nedostatku lidí a nízké produktivity již mnoho firem investuje do automatizace procesů a robotizace. K tomu se přidávají investice do umělé inteligence ve službách. Můžeme očekávat, že za pár let veškeré těžké či repetitivní úkoly budou za nás vykonávat roboti či umělé asistentky. Otázkou jen zůstává, co uděláme s lidmi, kteří přijdou o práci v důsledku těchto investic.

·        Rozloučení se s lineární kariérou.

Nejen v důsledku příchodu mladé generace na trh práce se změní způsob, jak prožíváme svoji kariéru. Čím dál více jsou lidé vyčerpaní a chtějí "z toho ven." Proto se musíme naučit rozloučit se s obrazem lineární kariéry, která začíná, postupně roste – ideálně v rámci jedné velké korporace či alespoň v jednom průmyslu – až do spokojeného odchodu do důchodu. Nová realita je jiná. Dnešní obraz kariéry je dynamičtější, vlnitější a má více "děr" (delší přestávky na vzdělávání, cestování, podnikání, rodičovství či péči o seniory atd.). Musíme proto umět nechat za sebou své předsudky vůči tomu, jak má "správná" kariéra vypadat. Již víme, že kvůli novým technologiím a neustálého propojení v digitálním prostoru neexistuje rovnováha práce – soukromý život; existuje jen smysluplná integrace práce do života. Tím se ale dostává kvalita života lidí na první místo, a to má velký vliv na nastavení pracovních procesů ve firmách.

·        Pracovníci jako osobní značky.

Tím, jak se mění pohled na práci, se mění i postoj lidí k životu. Již mnoho lidí pochopilo, že ve stáři se o ně nikdo starat nebude. Proto čím dál více lidí opouští pozice "dítěte" či "oběti" a začnou brát odpovědnost za své životy. Tento postoj vyžaduje od managementu mnohem zralejší styl vedení. Tito lidé znají své talenty a svůj potenciál; také vědí, že, aby dlouhodobě vydrželi ve zdraví na trhu práce či aby si vytvářeli takové pracovní příležitosti, které jim sedí v různých fázích života, musejí své talenty komunikovat proaktivně. Stávají se osobními značkami, které firmy budou muset umět využívat ku vlastnímu prospěchu. Pro firmy je tento vnitřní posun zaměstnanců darem i prokletím – dar, protože takoví lidé jsou inovativní a samostatní; prokletí, protože to znamená zásadní transformace pracovních procesů na všech úrovních ve firmách.


JAK TO SOUVISÍ SE ŽENSKÝM LEADERSHIPEM?

Jak jsem psala na začátku, všechny tyto výzvy, které se v současné době odehrávají na trhu práce, mohou být pro ženy, které chtějí větší prostor ve vedení firem, příležitostí. Nikdy v naší historii jsme nepotřebovali více v byznysu takové kvality, jak obvykle asociujeme se ženami. Zde je pár kvalit, které, pokud se ženy odváží projevovat, mohou být pro firmy i pro celý ekonomický ekosystém velkým přínosem.

·        Empatie a soucitná komunikace.

Automatizace, robotizace, umělá inteligence – to vše vede k ztrátě pracovních míst na mnoho pozicích, na které často a snadno zapomínáme – modré límečky. Pokud ale na modré límečky zapomínáme a neuznáváme jejich přínosy, lidé budou odcházet s frustrací a touhou po pomstě. Při prvních volbách budou volit populistické strany, které s nimi umí komunikovat. A takové strany mohou získat čím dál větší moc a vliv na podnikatelské prostředí. Proto bude v blízkém budoucnu klíčové, abychom uměli komunikovat uctivě a soucitně s těmi, kteří v důsledku inovací musejí odejít.

·        Rozvoj a péče o zaměstnance.

Další dovednost, která tradičně patřila do království žen, je právě rozvoj a péče o lidi. V budoucnu budeme muset umět nastartovat u lidí touhu rozvinout se, a těm, kterým se mění práce, nabídnout smysluplné vzdělávací a rekvalifikační programy. Doba školení zaměstnanců jen proto, abychom odškrtli další úkol či abychom dočerpali rozpočet, je pryč. Ve světě, kde nevíme, jak bude vypadat polovina profesí za patnáct let, se potřebujeme neustále rozvíjet. Proto musíme najít cesty, jak vytvářet rozvojové programy, které jsou skutečně v souladu s dlouhodobými potřebami lidí i firem, a vybrat si k tomu kvalitní rozvojové partnery, kterým skutečně jde o trvalý rozvoj zaměstnanců.

·        Emoční inteligence: důvěra, týmovost a spolupráce.

Vzhledem k tomu, že čím dál více lidí bude v budoucnu pracovat z domova či ve vzdálených lokalitách (i Češi začnou čím dál více cestovat do zahraničí, aby získali mezinárodní zkušenosti a tím i diferenciaci na trhu práce) bude v budoucnu klíčové umět vést týmy na dálku a vytvářet takové procesy a prostředí, které kultivují odpovědnost, důvěru v týmu a spolupráci, což může být bráno jako aspekty a kvality ženského leadershipu.

·        Dlouhověkost a udržitelný rozvoj.

Je též známé, že ženy jsou obvykle konzervativnější v rozhodnutích a že se rády dívají do vzdálenějšího budoucna. Tendence žen přemýšlet dlouhodobě na budoucnost dalších generací může celkově přispívat k zavedení politik trvalého rozvoje ve firmách, což znamená i udržitelnější postoj k využití i regenerace zdrojů – lidé, peníze, energie atd.

Je samozřejmostí, že kvality, o kterých mluvím v tomto článku, umějí projevovat jak ženy, tak muži. U žen jsou ale více naučené, a tím známější, přirozenější; jen na ně často zapomínáme. A to je škoda, protože dnešní svět je potřebuje víc než kdy předtím. Proto je dnešní proměna trhu práce výzvou pro ženský leadership.

Zdroj: Profi HR, Cristina Muntean, lektorka strategické komunikace a emoční inteligence