Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Návrat z rodičovské, budu si hledat NOVÝ JOB!

pondělí 21. srpna 2017

Složitou situaci mají všechny maminky, které se vracejí do zaměstnání. Ale o moc horší je to pro ženy, jež v tu chvíli začínají hledat novou práci. Existují dva důvody, proč k tomu došlo: jejich místo bylo zrušeno anebo si uvědomily, že se na něj vrátit nechtějí....

Složitou situaci mají všechny maminky, které se vracejí do zaměstnání. Ale o moc horší je to pro ženy, jež v tu chvíli začínají hledat novou práci. Existují dva důvody, proč k tomu došlo: jejich místo bylo zrušeno anebo si uvědomily, že se na něj vrátit nechtějí.

Roky doma vás změní. A když se blíží návrat do práce, můžete si nakonec uvědomit, že už tam nechcete. Možná vás práce ubíjela už kdysi, možná je časově náročná. "Také se mohly za těch pár let změnit vaše priority," nabízí možnosti Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz

Tak akorát sebevědomá

Na začátku hledání můžete cítit zaváhání. Bývá za ním nedostatek sebevědomí, obavy, jestli na to máte vzdělání, jestli nejste příliš odvážná. Ale… "Podobné pocity nepřicházejí jen na rodičovské," říká k tomu Tomáš Ervín Dombrovský. Je to zkrátka normální. Pracovat na svém sebevědomí můžete tím, že se začnete vzdělávat, najít se dají tzv. talentové testy, které vám pomohou potvrdit, že chcete jít správným směrem, nebo vám jej mohou ukázat. Nebojte se využívat ani vzdělávání, které vám během rodičovské nabízí stávající zaměstnavatel.

CV je základ

Při samotném hledání budete potřebovat životopis. Trendy sice odkazují i k sociálním sítím (LinkedIn), k možnosti mít osobní webovou stránku. Ale bez životopisu to nejde. "Častou chybou u uchazečů je, že používají jednu verzi CV pro všechny pozice. Dejte si záležet a v každém výběrovém řízení vyzdvihněte to, co je relevantní. V devíti případech z deseti bude vaše brigáda ve fastfoodu na vysoké irelevantní, ale jestli se v daném fastfoodu budete ucházet o manažerskou pozici, půjde o důležitý údaj," upozorňuje odborník.

Využijte situace na trhu práce

Při hledání nového místa vám může nahrát i současná situace na trhu práce. "Nezaměstnanost je na minimu a zaměstnavatelé shánějí lidi, kde se dá. Právě maminky, které by potřebovaly jen trochu vyjít vstříc třeba volnou pracovní dobou, jsou skupina, kde ještě rezervy jsou. Navíc personalisté často mluví o tom, že matky s dětmi bývají loajálními zaměstnanci, svou práci zvládají i za kratší dobu, díky životním zkušenostem už neřeší každou prkotinu. To vše vyváží možné výpadky s počátečními školkovými nemocemi," podotýká Tomáš Ervín Dombrovský s tím, že i tak může být hledání delší. Začněte tam, kam jste chodila při rodičovské na brigádu, ptejte se po přátelích, obejděte blízké okolí (pomoct vám může například aplikace Práce za rohem) a samozřejmě začněte s rozesíláním životopisu.

Vydržte!

Předem se raději připravte na to, že vám někde možná ani neodpovědí nebo že budete na odpověď čekat dlouho. "To je velká bolest českých výběrových řízení," přiznává odborník. "Z našich výzkumů vyplývá, že čtyři z deseti zájemců o volné pozice v poslední době nedostali žádnou odpověď na zaslaný životopis. I většina ostatních obvykle musí na reakci čekat dlouho, běžně tři či čtyři týdny." A když se vám najednou ozvou z několika firem a vy budete muset vybírat? "Dejte na svůj instinkt a ptejte se sebe sama, zda je pro vás důležitější nemuset do práce dojíždět, nebo víc dáte na pocit, že děláte něco důležitého. Anebo chcete pohodový kolektiv?" doporučuje na závěr, Tomáš Ervín Dombrovský.

Zaměstnavatel vám má ze zákona držet vaše místo

Zaměstnavatel vám má ze zákona držet vaše místo po celou mateřskou, potažmo rodičovskou. Jenže ouha, chystáte se vrátit a ono už pro vás místo není?

"Nastupujete-li do zaměstnání po mateřské dovolené, musí vás zaměstnavatel umístit podle § 47 zákoníku práce takzvaně na vaši původní židli. Když to není možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy. A teprve tehdy, když žádné takové volné místo zaměstnavatel nemá, může dát výpověď z důvodu nadbytečnosti, případně z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nebo zrušení zaměstnavatele nebo jeho části," říká advokátka JUDr. Hana Kuncová s tím, že vám v závislosti na trvání pracovního poměru náleží odstupné ve výši jedno- až trojnásobku průměrného výdělku a do doby, než vyprší výpovědní lhůta, je zaměstnavatel povinen vám vyplácet náhradu mzdy. Na odstupné máte nárok, i když je pracovní poměr ukončen z výše uvedených důvodů, ale dohodou. Protože byste ale přišla o náhradu mzdy za výpovědní lhůtu, doporučuje advokátka domluvit si navýšení odstupného. Jestliže to nevypadá na výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo přemístění zaměstnavatele, ale nabízejí vám přeřazení na jiné místo, také to má svá přísná, zákonem daná pravidla. "Po rodičovské dovolené máte nárok na to, abyste byla zařazena na místo, které odpovídá vaší pracovní smlouvě (tedy stejný druh práce, stejné místo výkonu práce)," potvrzuje advokátka. Stává se to tehdy, když třeba struktura firmy projde určitou reorganizací a podobně. I když se zdánlivě nic nemění, vám toto nové zařazení nemusí vyhovovat. Pak je vlastně vaší jedinou možností dát výpověď.

Na mém místě už někdo je!

Stejně tak dojde k ukončení pracovního poměru tehdy, když vás nemají kam umístit, protože jiné podobné místo už není. Respektive někdo na něm je, to když vzali na vaše místo po dobu rodičovské nového člověka na dobu nikoli určitou, ale neurčitou. V tu chvíli je to celé tak trochu "jejich problém". Znovu pro vás musí hledat novou pozici, určitě nemají důvod vám dát výpověď pro nadbytečnost nebo z důvodu zrušení vaší pozice – aby to mohli udělat, musel by stejnou výpověď dostat i ten, kdo sedí na vaší staré židli. "Zaměstnavatel se v ten moment musí bohužel s jedním ze zaměstnanců dohodnout na rozvázání pracovního poměru, avšak ne z důvodu nadbytečnosti, přemístění nebo zrušení. Je možné se dohodnout i se zaměstnavatelem, že jeden ze zaměstnanců ukončí pracovní poměr dohodou, ale s tím, že mu zaměstnavatel vyplatí určitou částku. V tomto případě se jedná nikoli o výplatu zákonného odstupného, ale o smluvní odchodné," dodává advokátka.

VÍTE, ŽE

když máte pochybnosti o tom, zda s vámi zaměstnavatel po návratu do práce jedná správně, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce nebo na oblastní inspektoráty práce, které kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů? Další možností je samozřejmě i soud, zmiňuje JUDr. Hana Kuncová, ale je lépe mít na výběr.

Zdroj: časopis Maminka, Jana Potužníková