Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Kde vzít peníze do začátku podnikání? Přehled programů a dotací

úterý 29. srpna 2017

Podnikatelé mohou v začátku podnikání využít různé programy podpory, a to od regionálních až po evropské....

Podnikatelé mohou v začátku podnikání využít různé programy podpory, a to od regionálních až po evropské.

Co se týče přímé podpory, můžete zkusit:

 1. Programy podpory z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
  Tyto programy jsou určené jak pro projekty spočívající např. ve vybavení podniku výrobními zařízeními, tak např. pro školící programy apod. Aktuální nabízené podpory včetně požadovaných podmínek naleznete zde. Jednotlivé programy podpor jsou vyhlašovány průběžně, doporučuje se proto průběžné sledování nabídky aktuálních podpor pro případné využití přímo pro váš projekt.
 2. Programy podpory z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
 3. Programy podpory z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
  Aktuální přehled poskytovaných podpor naleznete zde.
 4. Programy podpory zaměřené na jednotlivé regiony, např. pro region Jihomoravského kraje z programu ROP NUTS II Jihovýchod.
  Tyto programy mohou zahrnovat i podporu např. podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji venkova, regenerace brownfieldových ploch, zavádění ICT apod.
 5. Programy podpory z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
  Tyto programy jsou určené jak pro projekty spočívající např. ve vybavení podniku výrobními zařízeními, tak např. pro školící programy apod. Aktuální nabízené podpory včetně požadovaných podmínek naleznete zde. Jednotlivé programy podpor jsou vyhlašovány průběžně, doporučuje se proto průběžné sledování nabídky aktuálních podpor pro případné využití přímo pro váš projekt.
 6. Dotační tituly zahrnující i podporu začínajících podnikatelů nebo podporu rozvoje malých obcí a venkova vypisují v některých případech i krajské a obecní samosprávy (např. pro Středočeský kraj je naleznete zde).
  Doporučuji kontaktovat místně příslušný úřad pro zjištění aktuálních možností.
 7. Pro začínající podnikatele přichází v úvahu rovněž programy realizované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na podporu malého a středního podnikání, které zahrnují mimo jiné poskytování záruk za úvěry pro malé a začínající podnikatele.
  Bližší informace naleznete zde.
 8. V úvahu mohou dále přicházet dotace realizované v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti.
  Více informací k těmto programům naleznete zde.

Zdroj: podnikatel.cz