Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Jak vnímáme řemesla? Nejžádanější jsou instalatéři, automechanici, elektrikáři a zedníci

pátek 9. června 2017

Z průzkumu vnímání řemesel, který se zaměřil na zmapování názorů široké populace na řemeslníky, řemeslné obory, motivaci mládeže ke studiu těchto oborů, nebo třeba připravenost absolventů na praxi vyplynuly zajímavé výsledky: ...

Z průzkumu vnímání řemesel, který se zaměřil na zmapování názorů široké populace na řemeslníky, řemeslné obory, motivaci mládeže ke studiu těchto oborů, nebo třeba připravenost absolventů na praxi vyplynuly zajímavé výsledky:

1. Řemeslníci a postoje k nim

Lidé řemeslo vnímají pozitivně a věří, že se řemeslníci mohou mít dobře. Při výběru řemeslníka nejvíce dbají na to, zda je spolehlivý, odvádí rychlou a kvalitní práci za dobrou cenu a zda má zkušenosti z oboru. Dávají jim přednost před službami velkých firem a věří, že se jejich postavení bude v čase nadále zlepšovat. Pokud lidé shání řemeslníka, tak hledají především mezi svými známými. Řemeslníci jsou si vědomi toho, že zákazníci ocení spolehlivost, rychlost a kvalitu práce. Nevěří však, že je pro zákazníky důležitá kvalifikace a praxe, přestože sami zákazníci to tak vidí.

2. Atraktivnost řemesla

Nejžádanějšími řemeslníky v populaci ČR jsou instalatéři, automechanici, elektrikáři a zedníci.

Vnímání řemesel

Poptávka nekoresponduje s počty absolventů oborů. Zásadně např. klesá počet učňů v oborech zednických i truhlářských (pokles více jak 30 % za posledních 10 let), menším tempem klesá počet vyučených instalatérů, automechaniků a elektrikářů (pokles do 30 % za posledních 10 let).

Studium řemeslných oborů není pro mladé lidi příliš atraktivní, protože čím dál více kladou důraz na vyšší vzdělání a práci v pohodlném prostředí. Ke studiu daného oboru by je motivovala možnost stipendia, certifikátů/licencí nebo odměny za praxi. Rodiče by své děti ale ve studiu řemesla podporovali, pokud by o to samy stály. Polovina populace si myslí, že studium řemesla by mohlo být pro mladé lidi zajímavé, a věří, že si dobrý řemeslník může přijít na dobré výdělky.

Výsledky a kompletní průzkum naleznete zde.

Průzkum vznikl v rámci projektu „Rok řemesel 2016“, který realizovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, a to za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílovými skupinami průzkumu byla populace ČR 18 – 65 let, rodiče dětí od 6 – 18 let, učitelé základních škol, mladí lidé ve věku 16 – 18 let a řemeslníci pracující na IČO. Sběr dat proběhl v srpnu 2016.