Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30976

Chemický technik

Chemický technik řídí, organizuje, koordinuje, zajišťuje, kontroluje a vyhodnocuje průběh chemických procesů ve výrobě, provozuschopnost zařízení, řeší tvorbu a uplatňování norem, kontroluje jakost a kvalitu v průběhu chemických procesů, zajišťuje technologickou přípravu a expedici.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Chemický technik pro environment, Chemický technik mistr, Chemický technik operátor, Chemický technik produktmanažer, Chemický technik analytik, Chemický technik manažer provozu, Chemický technik pro kompozitní materiály, Chemický technik BOZP, Chemický technik plánovač, Chemický technik technolog, Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby.
 • Dispečerské řízení a vyhodnocení chemických procesů.
 • Stanovení, zajištění a řízení technologických postupů chemických procesů.
 • Zajištění technického provozu chemických procesů.
 • Samostatné zajištění prací při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole chemických procesů.
 • Řízení údržby a oprav technických a technologických zařízení chemických procesů.
 • Zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v chemické výrobě.
 • Tvorba a uplatnění norem a normativů chemických procesů.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému.

CZ-ISCO

 • 31111 - Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
 • 3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) (CZ-ISCO 3111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 979 Kč 39 935 Kč 77 836 Kč - - -
Ústecký kraj 26 453 Kč 37 010 Kč 56 669 Kč - - -
Liberecký kraj 28 984 Kč 41 977 Kč 55 717 Kč - - -
Královéhradecký kraj 29 687 Kč 39 600 Kč 53 589 Kč - - -
Pardubický kraj 29 542 Kč 38 098 Kč 68 495 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 485 Kč 37 944 Kč 58 826 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 813 Kč 32 462 Kč 44 598 Kč - - -
Zlínský kraj 23 707 Kč 36 338 Kč 56 997 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 579 Kč 32 539 Kč 41 288 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 35 339 Kč 34 907 Kč
31111 Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství) 31 118 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) http://data.europa.eu/esco/isco/C3111

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
RVP Chemik operátor 28-42-L/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik operátor 28-42-L/51

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemický technik operátor / chemická technička operátorka (28-040-M)
 • Chemický technik mistr / chemická technička mistrová (28-039-M)
 • Chemický technik manažer provozu / chemická technička manažerka provozu (28-038-M)
 • Chemický technik technolog / chemická technička technoložka (28-037-M)
 • Chemický technik plánovač / chemická technička plánovačka (28-035-M)
 • Chemický technik analytik / chemická technička analytička (28-034-M)
 • Chemický technik / chemická technička – environmentální geochemik/geochemička (28-084-M)
 • Chemický technik / chemická technička pro kompozitní materiály (28-085-M)