Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30129

Exekutor

Exekutor je podle zákona oprávněn nezávisle vykonávat nucený výkon exekučních titulů, zajišťovat další činnosti podle zákona.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: právo
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Executor
Podřízené specializace: Soudní exekutor,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Výkon exekucí, jimiž je exekutor pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka řízení.
  • Vydávání exekučních příkazů.
  • Poskytování právní pomoci účastníkům exekučního řízení v rozsahu stanoveném zákonem.
  • Sepisování exekutorských zápisů a listin.
  • Přijímání věcí do úschovy.
  • Doručování listin a výkon kompetencí soudního vykonavatele.
  • Provádění dražeb movitých a nemovitých věcí za podmínek stanovených zákonem.
  • Vykonávání exekutorské praxe.

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2619 Specialisté v právní oblasti a pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2619