Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102101

Pracovník horské služby

Pracovník horské služby zajišťuje bezpečnost obyvatel a návštěvníků horských oblastí.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: záchranná činnost
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Instruktor horské služby, Cvičitel horské služby, Člen horské služby, Psovod horské služby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace a provádění záchranných akcí v horském terénu.
 • Organizace a provádění pátracích akcí v horském terénu.
 • Poskytování první pomoci.
 • Zajišťování transportu zraněných osob.
 • Vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor.
 • Zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby.
 • Instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.
 • Vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů.
 • Informování veřejnosti o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních horské služby k zajištění bezpečnosti na horách.
 • Sledování úrazovosti a provádění rozboru příčin úrazů na horách.
 • Realizace opatření ke snížení úrazovosti návštěvníků hor.
 • Hlídková činnost na horských hřebenech a sjezdových tratích.
 • Pohotovostní služba na stanicích a domech horské služby.
 • Lavinová pozorování.
 • Příprava a školení členů a čekatelů horské služby.
 • Poskytování zdravotní pomoci.
 • Záchranné práce v lavinách.
 • Realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky horské služby.

CZ-ISCO

 • 54192 - Pracovníci horské záchranné služby
 • 5419 - Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5419 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5419