Typ JP ID
Povolání 30134

Asistent soudce

Asistent soudce vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a některé procesní úkony spojené s projednáváním a rozhodováním věcí.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: soudnictví, státní zastupitelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Podřízené specializace: Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, Asistent soudce Ústavního soudu, Asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
  • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
  • Odborné rešerše spisové dokumentace.
  • Provádění jednotlivých procesních úkonů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce.
  • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
  • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
  • Rozhodovací činnost v rozsahu stanoveném zákonem o vyšších soudních úřednících.