Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30104

Inspektor vězeňské služby

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Inspektor vězeňské služby organizuje a řídí vymezené činnosti vězeňské služby při ostraze věznic, objektů soudů, státních zastupitelství a osob, dbá na dodržování zákonných podmínek výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Inspektor justiční stráže, Inspektor vězeňské stráže
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54134 - Inspektoři Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxR

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR